priser & moduler

Åbningstider, 

Økonomien og praktikken


Børnehaven har åben mandag-fredag fra kl.07.00-16.00.


Har du spørgsmål eller ønsker mere information omkring børnehaven,

kontakt da Steiner Skolen i Vejle tlf. 7583 0320

eller Naturbørnehaven tlf. 2928 5702.


Priser & moduler


Heldagsplads, kl. 07.00 - 16.00 (mandag - fredag).
Kr. 2.655,-


Juli måned er betalingsfri.


Priserne reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til pristalsregulering.


Når indmeldelse finder sted, betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og kr. 100,- for følgende børn.


Friplads


Søges gennem kommunen. Der skal søges hvert år. Søskenderabat kan opnås, hvis man har flere børn i kommunal dagpleje, børnehave eller kommunal fritidsordning. Ansøgningsskema kan fås hos kommunen.

Hello world