Hvordan opfylder vi krav til dagtilbud?

Tilsynsrapporter

Dagtilbud afrapportering fra BU


Vi har tilsyn i børnehaven én gang om året. Hvert andet år, det ordinære tilsyn, som er uanmeldt, og hver andet år et opfølgende tilsyn, som er anmeldt.


Efter det ordinære vil der være et evalueringsmøde med de to konsulenter fra kommunen, lederen af børnehaven, skolelederen og en repræsentant for bestyrelsen.


Ud fra hvad der er blevet observeret ved tilsynet og vendt på dette møde, bliver der udarbejdet en tilsynsrapport, som vil ligge tilgængeligt på børnehavens hjemmeside.


Et link evt mere info om tilsynet I Vejle kommune.Se Birkelys tilsynsrapporter her:

Vil du vide mere om tilsynet i Vejle Kommune:

Hello world