Et projekt med fokus på havebrug og fællesskab

Minihavelaboratorium

De små jordbrugere


Sidste år havde man på Steiner Skolen i Vejle fuldt fokus på klima og miljø, da man havde fået bevilget en sum penge fra Borgernes grønne omstillingspulje, som blev brugt til projekt ”Havelaboratorium”. Skolens projekt blev afsluttet i foråret 2023. Nu har Naturbørnehaven Birkely overtaget stafetten, og har modtaget støtte til projekt ”Minihavelaboratorium - De små jordbrugere”.


har man søgt og fået bevilget en sum penge fra Borgenes grønne omstillingspulje, som er en pulje under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Klima-, natur- og miljøudvalget til et projekt i forlængelse af skolens Havelaboratorium.

 

Projektet tog sin start i efteråret 2023, hvor man gik i gang med “Et minihavelaboratorium” på børnehavens område. Projektets undertitel er “De små jordbrugere”.

Hello world

Lørdag d. 23. september 2023 lød startskuddet, og forældre og børn trodsede september-regnen, og imens opklaringen indfandt sig, blev der gravet, bygget højbede, samlet drivhus, plantet buske og planter - og leget en hel masse.

 

Det var dejligt at se, hvordan fællesskabet stortrivedes, og at børnehavens forældre var klar med deres opbakning til aktiviteterne. Forældreopbakning er en vigtig forudsætning for at få succes med et projekt af denne art.

 

Mette, som er leder af Birkely, kunne fortælle, at der er mange pædagogiske tanker og overvejelser, som danner grundlag for projektet. Det er planen, at de opgaver, der bliver forbundet med haven i børnehaven, bliver en del af den pædagogiske læreplan og vil inddrage børnene i det daglige.

 

Fællesskabstanken indebærer også, at haven skal være en slags ”delehave”; Et grønt mødested, som bygger bro mellem børnehaven og skolen; et sundt fælles projekt om at dyrke jorden, som vil være med til at lære børnene om havebrug og processen fra jord til bord. Ligeledes er tanken, at familier, som ikke i fritiden har adgang til egen have kan benytte sig af børnehavens område i fritiden.

 

Grønt forum i Vejle har indstillet børnehavens projekt til Borgernes omstillingspulje og skrev i deres kommentar således: ”Ift. valget af at støtte jeres projekt, kan jeg give et par stikord med på vejen: Projektet arbejder med potentialet med at vise hvordan institutioner kan spille en rolle for biodiversitet og involvering af forældregruppen, samt mulige samarbejder eller

synergier i lokalområdet”.

 

Der vil løbende i 2024 blive afholdt familiearbejdsdage i forbindelse med projektet. Det skal blive spændende at følge – og se, hvordan processen vil forløbe.

Kort om Borgernes grønne omstillingspulje:


Borgernes grønne omstillingspulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan.

 

Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70% i 2030, og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger.

 

Puljen er med til at slippe idéer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima, og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner

Kort om Borgernes grønne omstillingspulje:


Borgernes grønne omstillingspulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan.

 

Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70% i 2030, og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger.

 

Puljen er med til at slippe idéer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima, og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner