Et møde med omgivelserne og elementerne

Ude i naturen

Hello world

Udepædagogik


At være barn og voksen i en naturbørnehave handler ikke blot om at gå ud i naturen og være der for en stund.


Gennem livet i en naturbørnehave erfares et mellemmenneskeligt væren i og med naturens elementer. Udelivet i naturbørnehaven giver en forankring af mennesket i naturen.


En erfaringsbaseret forankring mellem sanseoplevelser og kognitive erfaringer.


Ved at møde omgivelserne og elementerne lærer vi, hvordan de fungerer. Altså hvordan det føles, hvordan det lugter og smager. Vi lærer gennem vore sanser. Vi erfarer gennem oplevelser.