Skal vi mødes?

Opskrivningslisten

Hello world

Procedure for opskrivning


Hvis du er interesseret, - så kontakt os og få et møde.


Kontakt børnehaven tlf. 7583 0320 (Steiner Skolen i Vejle's kontor)

eller tlf. 2928 5702


Opskrivningsliste


Mht. opskrivning på skolen og i Naturbørnehaven Birkely er følgende gældende omkring fortrinsret:


I forhold til fortrinsret ses følgende institutioner som en enhed:


Stjerneblomsten, Den private pasningsordning Gro, Naturbørnehaven Birkely og Steiner Skolen i Vejle.


Børn med relation til enheden prioriteres – med relation menes søskende, som allerede er optaget et sted i enheden.


Man kan blive tilbudt en plads enten før eller senere end man har ønsket.


Har man ikke mulighed for at tage pladsen på det givne tidspunkt, vil pladsen gå videre til den næste på listen.