Oplevelser, sanseindtryk &motoriske udfordringer

Læreplan i Birkely

Læreplan i Birkely


Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og

dannelse.


Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.


Se Birkelys læreplaner her:

Hello world