Genkendelighed og trygge rammer

Vores rytmer

Hello world

Rytmer, traditioner

og en genkendelig hverdag


Dagligdagen i Birkely tilrettelægges, så faste rytmer og traditioner indgår; ikke blot fra tid til anden - men hver eneste dag, Det skaber en stor tryghed hos det enkelte barn at vide, hvad der skal ske; at have de faste holdepunkter.


Genkendelige holdepunkter går også igen i vores årstidsfester, som følger årstiderne. Det er altid dage med en særlig glæde og stemning, som alle ser frem til fra år til år.